Co dalej z chińskim juanem? Prognoza walutowa dla CNY

Enrique Díaz-Álvarez14/Sty/2016Wiadomości

O sytuacji na rynkach walutowych w dalszym ciągu decydują luki, które pojawiły się w kluczowych dla gospodarki obszarach. W 2016 r. Rezerwa Federalna prawdopodobnie będzie podnosić stopy procentowe niemal co kwartał w ślad za podwyżką grudniową. Bank Anglii najpewniej również ogłosi podwyżkę w drugiej połowie 2016 r. Natomiast większość pozostałych banków centralnych grupy G10 – zwłaszcza EBC – pozostanie przy polityce luzowania.

Juan (CNY) jest objęty rygorystycznie sterowanym systemem kursu pełzającego wobec dolara. Ludowy Bank Chin (PBOC) pozwala na codzienne wzrosty i spadki kursu w stosunku do USD nieprzekraczające dwóch punktów procentowych oficjalnego kursu dnia.

W ciągu ostatnich dwóch lat PBOC pozwolił na stopniową deprecjację CNY, ale w sierpniu Ludowy Bank Chin zaskoczył rynki walutowe serią dewaluacji chińskiego pieniądza, które w ciągu zaledwie tygodnia obniżyły stały kurs o około 3% w stosunku do dolara. Szereg rozczarowujących komunikatów ogłoszonych przez Chiny zaważył na sytuacji CNY, który w styczniu osiągnął najniższy od pięciu lat poziom.

Indeks kursu USD/CNY (2011-2016), Thomson Reuters Datastream

1

 

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółową prognozą dla chińskiego juana pobierz nasz darmowy raport

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.