Prognoza walutowa dla walut grupy G4

Enrique Díaz-Álvarez11/Gru/2015Analizy walutowe

Jak w najbliższych miesiącach będzie wyglądać kondycja dolara, euro, funta i jena?

Dolar amerykański (USD)

Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej Rezerwa Federalna (FED) utrzymała referencyjną stopę procentową bez zmian.

Posiedzenie odbyło się bez większych niespodzianek, a za podwyżką stóp procentowych opowiedział się jedynie jeden członek komitetu.. Najistotniejszym elementem było jednak to, że FED zapowiada bardziej agresywną politykę podwyżek stóp procentowych niż spodziewał się rynek. Z komunikatu usunięto wcześniejsze oświadczenie dotyczące niekorzystnego wpływu sytuacji makroekonomicznej na świecie na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto „w celu ustalenia, czy podwyższenie poziomu zgodnego z założeniami na następnym posiedzeniu będzie właściwym krokiem, Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku (FOMC) przeprowadzi ocenę postępu – osiągniętego oraz oczekiwanego – realizacji celów maksymalnego zatrudnienia oraz dwuprocentowej inflacji”, co wyraźnie wskazuje na możliwy wzrost stóp procentowych w grudniu. Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi zależnego od danych gospodarczych wzrostu stóp procentowych o 0,25% na grudniowym posiedzeniu FOMC.

Pozytywne dane dotyczące zatrudnienia

Z najnowszego sprawozdania na temat zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych opublikowanego w październiku wynika, że wyczekiwana przez FED poprawa sytuacji gospodarczej znacznie przewyższyła oczekiwania. Opublikowane sprawozdanie przedstawiło pozytywne dane we wszystkich sektorach.

W październiku liczba osób zatrudnionych w sektorach pozarolniczych, która jest wskaźnikiem tworzenia miejsc pracy netto w Stanach Zjednoczonych, wzrosła do 271 000, znacznie przekraczając przewidywane 180 000, a także znacznie przewyższając niemalże wszystkie wyniki w tym roku.

Co więcej, po raz pierwszy od siedmiu lat stopa bezrobocia spadła do poziomu 5%, który uznawany jest przez FED za bliski pełnemu zatrudnieniu, a średni poziom zarobków wzrósł o 2,5%, osiągając najwyższy poziom wzrostu od końca 2009 r.

Ważna data: 16 grudnia

Jak powtarzamy od jakiegoś czasu, ostatnie imponujące dane ekonomiczne wskazują na to, że USA nie znajduje się już w sytuacji zagrożenia kryzysem finansowym, a zatem drastyczne środki podejmowane w sprawie polityki pieniężnej nie są już uzasadnione.

Rynek wydaje się akceptować działania FED, a wzrost prawdopodobieństwa grudniowej podwyżki stóp procentowych szacowany jest na około 70%. Uważamy, że powinno ono być jeszcze wyższe, a biorąc pod uwagę brak globalnego kryzysu finansowego, wydaje nam się, że w trakcie następnego posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Otwartego Rynku, które odbędzie się 16 grudnia, Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Prognoza dla dolara

Ze względu na umocnienie się w ostatnim czasie dolara za sprawą znakomitych wyników opublikowanych w sprawozdaniu na temat zatrudnienia, zaktualizowaliśmy nasze prognozy krótkoterminowe dla tej waluty. Przewidujemy, że wartość dolara będzie nieznacznie wyższa niż początkowo zakładaliśmy.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółową prognozą dla dolara, euro, funta i jena, pobierz nasz darmowy raport.

 

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.