Decyzja Europejskiego Banku Centralnego dodaje euro skrzydeł

Enrique Díaz-Álvarez07/Gru/2015Analizy walutowe

Po zeszłotygodniowej konferencji Europejskiego Banku Centralnego euro poszybowało w górę. Skala najnowszego programu przedstawionego przez Mario Draghi rozczarowała inwestorów oczekujących więcej od decydentów EBC. Dla polskich przedsiębiorców droższy kurs euro to jednak świetna wiadomość.

W Stanach Zjednoczonych najnowszy raport o stanie rynku pracy potwierdził, iż jeszcze w tym miesiącu możemy się spodziewać podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W Polsce tymczasem, Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

PLN

Czwartkowa decyzja Mario Draghi osłabiła złotego do euro, ale jedynie nieznacznie w porównaniu z innymi walutami, które podczas popołudniowej sesji doświadczały mocnych spadków. Powiązania handlowe między polską gospodarką a strefą euro wzmocniły natomiast polską walutę w stosunku do dolara i brytyjskiego funta.

W krajowej gospodarce bez niespodzianek odbyło się posiedzenie NBP. Według przewidywań, stopy procentowe nie uległy zmianom. Decydenci zdają się być pewni powrotu presji inflacyjnych jeszcze pod koniec tego roku, jednak tempo wzrostu cen będzie kształtować się poniżej docelowego poziomu także w 2016 roku. Marek Belka po raz kolejny potwierdził, iż według niego obniżka stopy nie jest konieczna.

Pomimo zapewnień Belki spodziewamy się, że nowa rada, która zastąpi decydentów obecnej kadencji w lutym przyszłego roku, będzie się skłaniać ku obniżce. Oznaczałoby to, że jeszcze w pierwszym kwartale 2016 roku będziemy mogli zaobserwować stopy na poziomie 1.25%. Cięcie nie powinno wpłynąć negatywnie na polską gospodarkę.

Na początku zeszłego tygodnia najnowsze dane makroekonomiczne wskazały na dobrą kondycję polskiej gospodarki: odczyt PKB za trzeci kwartał uległ korekcie na korzyść i wynosi 3.5%.

Brak publikacji gospodarczych w tym tygodniu oznacza, że pozycja złotego będzie zależna głównie od czynników zewnętrznych.

EUR

Oczekiwania rynków co do decyzji Europejskiego Banku Centralnego okazały się być mocno na wyrost, powodując tym samym rozczarowanie inwestorów i mocną aprecjację euro. Rata stopy depozytowej uległa obniżce rzędu jedynie 0.1% i wynosi obecnie -0.3%, natomiast program luzowania ilościowego został przedłużony do marca 2017 roku. Oznacza to, iż łączna wartość zakupionych aktywów wzrośnie o dodatkowe 360 miliardów euro.

Spodziewamy się, że kurs EUR/USD do końca roku będzie kształtował się na poziomie 1.05, a mocna pozycja europejskiej waluty zostanie skorygowana w trakcie najbliższych tygodni.

USD

Kolejny silny raport o stanie rynku pracy w Stanach Zjednoczonych – w listopadzie amerykańska gospodarka wygenerowała dodatkowe 211 tysięcy miejsc zatrudnienia, natomiast odczyty poprzednich trzech miesięcy uległy korekcie i ich nowa średnia wynosi teraz 220 tysięcy.

Bezrobocie nadal kształtuje się w rejonach 5%, a średnie wynagrodzenie wzrosło o 2.4% w ujęciu rocznym, powyżej poziomu inflacji.

Czwartkowe posiedzenie EBC było w zeszłym tygodniu w centrum zainteresowania inwestorów i rynki nie zareagowały znacząco na te najnowsze dane. Jednak silny wzrost na rynku pracy oznacza, iż nadal przewidujemy podwyżkę stóp procentowych w grudniu.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.