Euro pod presją. Rynki wyczekują decyzji Europejskiego Banku Centralnego

Enrique Díaz-Álvarez02/Gru/2015Wiadomości

W czwartek decydenci Europejskiego Banku Centralnego (EBC) będą uczestniczyć w kolejnym posiedzeniu decydującym o polityce pieniężnej w strefie euro. Inwestorzy spodziewają się, iż Mario Dragi ogłosi przedłużenie i rozszerzenie programu skupu europejskich aktywów, które ma pomóc w ozdrowieniu gospodarek Eurolandu.

Kontekst

W styczniu tego roku EBC oznajmił, iż będzie zakupywał rządowe obligacje wynoszące 60 mld euro miesięcznie. Luzowanie polityki pieniężnej miało na celu przywrócenie stopy inflacji do jej docelowego poziomu, lekko poniżej 2%. Jednak prawie po roku luzowania ilościowego, inflacja pozostaje bliska zeru, a dane gospodarcze krajów strefy euro pozostają rozczarowujące.

Przez większość roku tempo wzrostu cen kształtowało się na ujemnym lub bliskim zera poziomie, a od października stopa inflacyjna wzrosła jedynie o 0.1%. Ceny produkcyjne spadły o 3.1% w porównaniu z ubiegłym miesiącem, kontynuując tendencję spadkową od połowy 2013 roku. Co prawda wzrost gospodarczy odnotował lekką poprawę w ostatnich sześciu miesiącach, jednak nadal wynosi poniżej 2%.

Poziom inflacji w strefie euro (2011-2015)

1 16.10.57

 

Źródło: Thomson Reuters Datastream

Brak poprawy warunków ekonomicznych w krajach strefy euro, sprowokował decydentów EBC do raczej ‘gołębich’ komentarzy w ostatnich miesiącach. Mario Draghi dał do zrozumienia iż inflacja pozostanie w stagnacji przez dłuższy okres czasu, a obecny program luzowania ilościowego ulegnie rewizji.

Dodatkowo, prezes Europejskiego Banku Centralnego wyraził opinię, iż ‘zrobi wszystko co w jego mocy’ aby pobudzić wzrost tempa cen. Jednym z instrumentów mających spowodować wzrost inflacji jest dalsze cięcie stopy depozytowej.

Czego możemy się spodziewać?

Rynki oczekują zdecydowanych ruchów  po stronie EBC w czwartek i spodziewamy się, iż rada banku nie zawiedzie tych oczekiwań. Najpewniej EBC podejmie następujące kroki:

  • Rozszerzenie rozmiaru zakupywanych aktywów oraz przedłużenie programu luzowania ilościowego: Draghi prawdopodobnie zadecyduje o skupie nie 60, ale 80 mld euro i program potrwa do końca 2016 roku
  • Poszerzenie zakresu instrumentów finansowych zakupywanych przez EBC: dotychczas zakupywane były jedynie obligacje rządowe, teraz Draghi może zadecydować o uwzględnieniu także regionalnych oraz komunalnych papierów wartościowych
  • Cięcie stopy depozytowej z -0.2% do -0.4%. Przykład Danii i Szwajcarii pokazał, iż obniżka stopy mocno poniżej zera nie koniecznie musi oznaczać masowe wypłaty gotówkowe w celu uniknięcia płacenia ujemnych rat na depozytach bankowych

Spodziewane zmiany w polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego po raz kolejny wskazują na drastycznie przeciwne kierunki, w które zmierzają EBC i Rezerwa Federalna w Stanach, a także Bank Anglii.

Wpływ decyzji EBC na rynki walutowe

W porównaniu z eurolandem, amerykańska gospodarka zdecydowanie przejawia oznaki ozdrowienia: solidny wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie oraz regularne wytwarzanie sporej liczby nowych miejsc pracy, a także odpowiednia stopa inflacji to sygnały solidnej koniunktury. Tym samym, Rezerwa Federalna najpewniej ogłosi podniesienie głównej stopy procentowej w trakcie grudniowego posiedzenia. Będzie to pierwsza podwyżka stóp procentowych w USA od dziewięciu lat.

Pomimo raczej gołębich komentarzy decydentów, w drugiej połowie 2016 roku podwyżce ulgną prawdopodobnie także stopy procentowe w Wielkiej Brytanii. Ten kontrast w polityce monetarnej powoduje już od dłuższego czasu osłabienie euro wobec funta, a w największym stopniu w stosunku do dolara.

Kurs EUR/USD i EUR/GBP (2011-2015)

2

 

Źródło: Thomson Reuters Datastream

W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszego osłabienia euro wobec wszystkich głównych walut. Para walutowa euro – dolar najpewniej osiągnie parytet w drugim półroczu 2016 roku.

Euro osłabi się także w stosunku do złotego, jednak jego deprecjacja wobec rodzimej waluty nie będzie tak mocna jak w przypadku funta i dolara. Powiązania handlowe pomiędzy euro oraz złotym będą bowiem powstrzymywać mocną aprecjację polskiego pieniądza.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.