Złoty przegrywa z dolarem i euro. Na horyzoncie decyzja Europejskiego Banku Centralnego

Enrique Díaz-Álvarez30/Lis/2015Analizy walutowe

Polski pieniądz spadł w zeszłym tygodniu do najniższego od jedenastu lat poziomu względem dolara, odnotowując tym samym 17 – procentowy spadek wobec amerykańskiej waluty w ujęciu rocznym.

Ubiegły tydzień był natomiast spokojny jeśli chodzi o krajową gospodarkę: bezrobocie nadal kontynuuje tendencję spadkową, podczas gdy Marek Belka przekonywał, iż kolejna obniżka stóp procentowych nie jest konieczna.

W tym tygodniu najwięcej uwagi inwestorzy poświęcą Europejskiemu Bankowi Centralnemu, który w czwartek najprawdopodobniej ogłosi rozszerzenie programu skupu europejskich aktywów.

PLN

Spodziewana podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz przewidywane przedłużenie ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej w strefie euro podcinały skrzydła złotemu cały ubiegły tydzień i piątkową sesję PLN zakończył spadkiem wobec dolara oraz euro. Nadchodzące zmiany w polityce pieniężnej FED i EBC powodują wyprzedaż bardziej ryzykownych walut gospodarek wschodzących, co rykoszetem odbija się także na polskiej walucie.

Dane ekonomiczne nadal odzwierciadlają zadowalającą kondycję polskiej gospodarki – nie miało to jednak większego wpływu na pozycję złotego w poprzednim tygodniu. Bezrobocie spada i w październiku wyniosło 9.7%, osiągając najniższy poziom od sześciu lat. Comiesięczny spadek stopy bezrobocia dobrze wróży potencjalnemu wzrostowi cen płac oraz poziomowi inflacji, które nadal rozczarowują.

Jeśli chodzi o politykę pieniężną, Marek Belka przekonywał w ubiegłym tygodniu, iż spekulowana obniżka stóp procentowych byłaby obecnie niepotrzebna i ‘niewłaściwa’.

W tym tygodniu dane gospodarcze powinny w większym stopniu determinować pozycję złotego: w poniedziałek poznamy najnowszy poziom inflacji, natomiast w środę decyzję Narodowego Banku Polskiego w kwestii stóp procentowych.

EUR

Uwaga inwestorów w tym tygodniu zwrócona będzie na Mario Draghi oraz decyzję EBC dotyczącą rozszerzenia programu skupu europejskich aktywów. Co prawda najnowsze odczyty ekonomiczne wskazują na poprawę nastrojów (indeks PMI wzrósł do 54.4, najlepszy wynik od pięciu lat), jednak dane gospodarcze ostatnich miesięcy odzwierciedlały słabą kondycje gospodarek strefy euro.

Spodziewamy się, iż w tym tygodniu Europejski Bank Centralny ogłosi przedłużenie programu luzowania polityki monetarnej, cięcie stopy depozytowej oraz rozszerzenie zakresu aktywów, które EBC zakupi w najbliższych miesiącach.

Planowane zmiany w polityce pieniężnej mają obecnie większy wpływ na europejską walutę niż napływające dane gospodarcze i to one będą determinować pozycję euro w nadchodzących tygodniach.

USD

Wzrost amerykańskiej gospodarki w trzecim kwartale uległ korekcie na korzyść i według najnowszych informacji wyniósł 2.1% (wzrost w porównaniu z początkowym odczytem 1.5%). Pozytywnie zaskoczył też październikowy deficyt handlowy, który okazał się mniejszy niż oczekiwali analitycy, biorąc pod uwagę mocną aprecjację dolara w ostatnich tygodniach.

Gospodarka USA utrzymuje tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 2-3% i nadal generuje zadowalającą liczbę nowych miejsc pracy, umożliwiając tym samym podwyżkę stóp procentowych jeszcze w grudniu tego roku.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.