Długoterminowa prognoza walutowa dla złotego

Enrique Díaz-Álvarez12/Lis/2015Analizy walutowe

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na kondycję rynków walutowych są w ostatnich miesiącach trendy w światowej polityce gospodarczej. Po ostatnich doniesieniach z amerykańskiego rynku pracy, decyzja Rezerwy Federalnej o podwyższeniu stóp procentowych wydaje się być nieunikniona – podwyżka najpewniej nastąpi jeszcze w grudniu tego roku. Bank Anglii prawdopodobnie podąży śladem USA w połowie 2016 roku, tymczasem Europejski Bank Centralny zmierza raczej ku łagodzeniu polityki pieniężnej.

Zaostrzenie polityki monetarnej ze strony FED, spowolnienie gospodarcze w Chinach oraz gwałtowna deprecjacja juana, spowodowały masową wyprzedaż większości walut gospodarek wschodzących, w szczególności w krajach gdzie ropa naftowa jest głównym surowcem eksportowym.

Analizując natomiast krajową gospodarkę, Narodowy Bank Polski spełnił nasze oczekiwania i na listopadowym posiedzeniu po raz kolejny pozostawił stopy procentowe na stałym poziomie. Co prawda decydenci zdają się być podzieleni co do tego jak powinna wyglądać polityka pieniężna w najbliższych miesiącach, jednak wszystko wskazuje na to, iż główna stopa procentowa pozostanie niezmieniona, głównie za przyczyną negatywnego poziomu inflacji, która nadal kształtuje się poniżej docelowego poziomu 2.5%. Potencjalne zmiany będą jednak zależne od nowego składu Rady Polityki Pieniężnej, która zostanie utworzona w lutym 2016 roku. Większość analityków uważa za prawdopodobne możliwość dalszych cięć, jako że nowa rada najpewniej będzie sprzyjała łagodzeniu polityki pieniężnej.

Pobierz naszą darmową prognozę walutową zawierającą podsumowanie najważniejszych czynników wpływających na kondycję złotego oraz określającą nasze oczekiwania co do pozycji polskiej waluty w najbliższych miesiącach.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.