Zeszły tydzień na plusie dla złotego. Przyczyną decyzja Rezerwy Federalnej w USA

Enrique Díaz-Álvarez21/Wrz/2015Analizy walutowe

Zeszły tydzień był w przeważającej części zdominowany przez czwartkową decyzję Rezerwy Federalnej w kwestii stóp procentowych. Pomimo mocnej poprawy na amerykańskim rynku pracy oraz sygnałów o solidnym wzroście gospodarczym, decydenci FEDu zadecydowali o pozostawieniu głównej stopy procentowej na rekordowo niskim poziomie 0.25%. Zagrożenia ekonomiczne wynikające ze spowolnienia gospodarczego Chin oraz niska inflacja w największym stopniu wpłynęły na decyzję szefowej FED Janet Yellen.

Bez wątpienia to właśnie Rezerwa Federalna miała w zeszłym tygodniu największy wpływ na rynki walutowe – po czwartkowej konferencji umocnieniu uległa większość walut gospodarek wschodzących.

PLN

Polski pieniądz był w zeszłym tygodniu jedną z walut które skorzystały z decyzji podjętych przez Rezerwę Federalną. PLN zakończył tydzień największym wzmocnieniem wobec dolara od trzech tygodni, oraz niezmienną pozycją w stosunku do euro.

Walutę dodatkowo wzmacniały wiadomości opublikowane przed czwartkową decyzją w Stanach –poziom inflacji sugeruje, że tempo wzrostu cen jest na dobrej drodze ku normalizacji. W zgodzie z oczekiwaniami inwestorów, wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich spadł o 0.6% w sierpniu (w ujęciu rocznym), poprawa ze spadku 0.7% odnotowanym w lipcu.

Pomimo optymistycznych odczytów z części polskiej gospodarki, notatki z ostatniego posiedzenia RPP nadal są nieco ‘gołębie’. Ujawnione komentarze wskazują na obawy o wzrost gospodarczy i poziom inflacji. Spadające ceny towarów oraz spowolnienie gospodarcze w Chinach będą także najpewniej wpływać negatywnie na inflację i ozdrowienie gospodarcze w Polsce, co będzie odbijać się na kondycji złotego.

Pozostałe odczyty gospodarcze również nie zadowalały: sprzedaż detaliczna odnotowała spadek rzędu 0.3% w w sierpniu (w porównaniu z rokiem poprzednim), głównie za sprawą spadających cen paliw. Produkcja przemysłowa także osiągnęła wynik poniżej oczekiwań, wzrastając jedynie o 5.3% z roku na rok.

Warto jednak podkreślić, iż rynki w dużym stopniu zignorowały te informacje, skupiając swoją uwagę na decyzji FED.

EUR

Podobnie jak w przypadku złotego, europejska waluta reagowała w zeszłym tygodniu głównie na informacje o potencjalnej podwyżce stóp procentowych w Stanach. Dane dotyczące europejskiej gospodarki wskazują na lekką poprawę produkcji przemysłowej (wzrost o 0.6% w porównaniu z 0.3% odnotowanym w czerwcu). Wyższa okazała się także sprzedaż detaliczna w eurolandzie.

Jednak decyzja Rezerwy Federalnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie najpewniej oznacza, iż przedłużony zostanie program skupu europejskich aktywów. Rynki zdają się zgadzać z tą prognozą: nagłe umocnienie euro tuż po konferencji Yellen nie trwało długo – europejska walut powróciła do początkowej pozycji w przeciągu 24 godzin.

USD

Komitet ds. Otwartego Rynku zadecydował w czwartek o pozostawieniu głównej stopy procentowej na poziomie 0.25%, po tym gdy tylko jeden członek komitetu zagłosował za podwyżką. Co prawda Janet Yellen komplementowała amerykańską gospodarkę za dobre wyniki, jednak obawy o spowolnienie gospodarcze za granicą wpłynęły na decyzję o braku podwyżki. Rezerwa Federalna będzie w najbliższych miesiącach przyglądać się kondycji zagranicznych rynków oraz giełd, co historycznie nigdy nie wpływało na decyzje FEDu.

Według inwestorów i analityków FED planuje podnieść stopy jeszcze w tym roku, najpewniej na grudniowym posiedzeniu. Prognoza ta jest jednak uwarunkowana brakiem zaważających na ładzie gospodarczym wydarzeń za granicą.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.