Złoty w świetnej kondycji. Rynki oczekują decyzji Rezerwy Federalnej w Stanach

Enrique Díaz-Álvarez14/Wrz/2015Analizy walutowe

Rozwianie obaw inwestorów o spowolnienie gospodarcze na skalę światową, jak również możliwe opóźnienie podwyżki stóp procentowych w USA dodawały w zeszłym tygodniu skrzydeł złotemu.

Za granicą, Bank Anglii utrzymał główną stopę na dotychczasowym poziomie,  natomiast korekcie uległ odczyt wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro za drugi kwartał.

W tym tygodniu warto śledzić czwartkowe posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym nadal spodziewamy się podwyżki stóp procentowych, jednak głosowanie w tej kwestii najprawdopodobniej nie będzie przebiegać jednomyślnie.

PLN

Ostatni tydzień był udanym dla złotego: polski pieniądz zyskał na wartości w stosunku do euro, dolara oraz franka. Na fali wzrostu akcji na światowych giełdach, interwencji chińskich władz w celu wzmocnienia gospodarki oraz możliwości późniejszej niż się spodziewano podwyżki stóp procentowych w Stanach, PLN umacniał swoją pozycję przez większość tygodnia. Kondycja polskiej waluty jest nadal zależna głównie od wydarzeń gospodarczych na światowych rynkach, tak więc w tym tygodniu kurs PLN będzie pod szczególnym wpływem czwartkowego posiedzenia Rezerwy Federalnej w Stanach na którym poznamy decyzję Janet Yellen w kwestii podwyżki stóp procentowych.

Niewielki wpływ na walutę miały wydarzenia na krajowym rynku: sejm ma wyraźne wątpliwości co do przewalutowania kredytów zawartych we frankach, co może świadczyć o tym, iż ustawa nie nie zostanie przegłosowana przed październikowymi wyborami. Tymczasem Andrzej Duda po raz kolejny wyraził opinię, iż decyzja o przystąpieniu Polski do strefy euro powinna być zależna od wyniku referendum.

W ubiegłym tygodniu opublikowana została skorygowana prognoza gospodarcza dotycząca wzrostu na trzeci kwartał: Ministerstwo Gospodarki poddało ostatni odczyt rewizji i najnowsza prognoza przewiduje wzrost na poziomie 3.5%-3.6% do końca tego roku. Tak optymistyczne założenia napędzane są głównie solidnym popytem krajowym.

W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na najnowsze dane na temat inflacji, które poznamy we wtorek, oraz ostatni odczyt dotyczący poziomu bezrobocia, który zostanie opublikowany w środę. Spodziewamy się umiarkowanej poprawy obu tych wskaźników.

EUR

Po wielu tygodniach stagnacji gospodarczej w strefie euro, zeszły tydzień przyniósł lepsze wiadomości: PKB uległo korekcie z poziomu 1.4% do 1.8% na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Ten wynik jest przybliżony do docelowego progu 2%, którego Euroland nie może ostatnimi miesiącami przekroczyć.

W kolejnych tygodniach rynki będą pod wpływem wiadomościach ze sceny politycznej: nie spodziewamy się dużej zmienności na rynku walutowym powodowanej wyborami w Grecji, ale zaniepokojenie regionalnymi wyborami w Katalonii gdzie pewna wygranej jest separatystyczna koalicja, może mieć większy wpływ na europejskie rynki finansowe w najbliższym miesiącu. Hiszpania jest czwartą gospodarką Unii, dlatego rynki finansowe nie będą lekceważyć sentymentów politycznych w tym kraju.

USD

Kolejne odczyty gospodarcze przekonują o solidnym wzroście w Stanach. Raport o stanie zatrudnienia opublikowany w zeszłym tygodniu wskazuje na optymistyczne dane. Zadowalające są także informacje o dobrym stanie rynku nieruchomości. Solidne ozdrowienie amerykańskiej gospodarki według analiz Ebury najpewniej sprowokuje Rezerwę Federalną do podwyżki stóp procentowych w tym tygodniu.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.