Polskie firmy zdobywają zagraniczne rynki - raport branżowy Ebury

Kasia Holody10/Wrz/2015Zarządzanie ryzykiem kursowym

Jak ograniczyć ryzyko w handlu międzynarodowym?

Najnowszy raport Ebury poświęcony jest perspektywom rozwoju handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i średnich. Pragniemy zwrócić uwagę przedsiębiorców na fakt, że największe obawy właścicieli firm wzbudza ryzyko kursowe, gdyż nagłe zmiany notowań złotego wobec innych walut mogą negatywnie wpłynąć na marżę uzyskaną w tracie przeprowadzania transakcji z zagranicznymi kontrahentami.

Jako firma skupiająca się na sektorze MŚP, pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom właścicieli małych i średnich firm, oferując dostęp do rozwiązań mających na celu prowadzenie przemyślanej i skutecznej strategii walutowej.

W ciągu sześciu lat działalności z usług naszej firmy skorzystało już ponad pięć tysięcy klientów, którzy za naszym pośrednictwem zrealizowali transakcje na łączną kwotę przekraczającą równowartość 40 miliardów złotych. Wierzymy, że dostęp do wiedzy na temat rynków walutowych oraz zarządzania ryzykiem kursowym jest kluczowy do osiągnięcia sukcesu.

W niniejszym raporcie znajdą Państwo także długoterminową prognozę dla polskiej waluty, którą przygotował Enrique Diaz, dyrektor ds. oceny ryzyka w londyńskim biurze Ebury.

Zachęcamy również do lektury wywiadu z Jakubem Makuratem, dyrektorem generalnym Ebury Polska. W rozmowie tłumaczy on między innymi, z jakich przyczyn polskie firmy coraz częściej będą szukać możliwości rozwoju eksportu na rynkach poza Europą oraz tłumaczy dlaczego zabezpieczanie transakcji walutowych jest nieodłącznym elementem prowadzenia strategicznej działalności na rynkach zagranicznych.

Najważniejsze fakty, liczby i opinie zaprezentowane w naszym raporcie

  • Eksporterzy mają bardzo znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski. Świadczy o tym rosnący udział eksportu w PKB. Według danych Banku Światowego w 2014 roku udział eksportu w PKB Polski przekroczył 45 procent, podczas gdy jeszcze w 2010 roku wyniósł około 40 procent, a w latach 2000-2003 nie przekraczał nawet 30 procent. Obecny poziom jest porównywalny np. z Niemcami.
  • Około jedna czwarta produktów, które są wysyłane z Polski za granicę, trafia do Niemiec. Tuż za Niemcami w 2014 roku uplasowały się Czechy, a potem Wielka Brytania.
  • Udział Rosji w polskim eksporcie spadł z 5,3 procent w 2013 roku do 4,2 procent w 2014 roku.
  • Od początku stycznia do końca kwietnia 2015 roku wartość eksportu z Polski do Afryki przekroczyła 956 milionów euro. To niemal o jedną piątą więcej niż w tym samym okresie 2014 roku i już ponad 40 procent całego eksportu do Afryki w 2014 roku. Kilkunastoprocentowy wzrost wartości eksportu do krajów Afryki można zauważyć również porównując rok 2014 do 2013. Szczególną uwagę zwracają tutaj państwa Afryki Północnej, do których eksport z Polski w 2014 roku wzrósł o ponad 40 procent r/r.
  • W 2014 roku wartość importu z Azji była o prawie 18 procent większa niż w 2013 roku i jednocześnie o ponad 24 miliardy euro wyższa od wartości eksportu. Prawie 16 miliardów euro z tej kwoty stanowi nadwyżka importu nad eksportem w wymianie handlowej Polski z Chinami. Import z Chin wyrażony w euro wzrósł również w pierwszej połowie 2015 roku, o 18 procent r/r.
  • Wśród firm z sektora MŚP najbardziej skłonne do sprzedaży eksportowej są przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników oraz od 50-249 osób. Sprzedażą towarów za granicę zajmuje się około 30 procent tej wielkości firm. Mniej zainteresowane eksportem są najmniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 osób. W ich przypadku tylko 5 procent zajmuje się sprzedażą eksportową.
  • Wśród swoich najważniejszych problemów firmy działające w handlu zagranicznym na pierwszym miejscu wymieniają ryzyko kursowe. Nagła zmiana notowań złotego może bowiem zniwelować ich zyski z transakcji bądź znacząco zwiększyć koszty.

Przeczytaj raport Ebury i dowiedz się więcej o tym jak ograniczyć ryzyko w handlu międzynarodowym

Dowload-now-mockup_pL

 

 

 

 

 

 

Drukuj

Autor: Kasia Holody

Marketing Executive w Ebury, absolwentka London School of Economics. Na co dzień zajmuje się projektami dotyczącymi strategii, pozycjonowania i zarządzania marką, oraz działaniami promocyjnymi wspierającymi sprzedaż. Zainteresowana nowymi trendami marketingowymi w sektorze finansowym i zagadnienieniami związanymi z budowaniem marki oraz zachowaniem konsumentów.