Rekordowe osłabienie chińskiego juana. Jak wygląda prognoza dla CNY w najbliższych miesiącach?

Enrique Díaz-Álvarez19/Sie/2015Analizy walutowe

W pierwszej połowie sierpnia chińskie władze wstrząsnęły rynkiem finansowym dewaluując chińską walutę aż trzy razy, powodując tym samym 3 – procentowe osłabienie CNY w ciągu jednego tygodnia. Pomimo tego, że sierpniowa interwencja była nieoczekiwana, jej uzasadnienie nie było niespodzianką. Gwałtowna deprecjacja juana miała na celu korektę kursu i wypełnienie luki pomiędzy głównym kursem sterowanym przez władze a prawdziwą wyceną chińskiego pieniądza. Ta niekonwencjonalna decyzja ma pobudzić eksport i wzrost gospodarczy.

Wzmocnienie amerykańskiego dolara w przeciągu ostatniego roku spowodowało aprecjację juana wobec konkurencyjnych walut (dolar jest walutą referencyjną dla CNY). Ucierpiał tym samym chiński eksport do Japonii, Korei Południowej i Europy – największych partnerów handlowych Chin. Eksport towarów za granicę spadł o 8.3% w ujęciu rocznym (dane z lipca 2015). Wzrost gospodarczy także odnotował spadek, do 7%: jest to najniższy odczyt od sześciu lat. Chińskie władze starają się więc ratować sytuację gospodarczą poprzez drastyczną deprecjację własnej waluty.

Dodatkową presję na CNY wywołał także niedawny krach na krajowej giełdzie, który spowodował spadek notowań rzędu 30% – najgorszy wynik od 2007 roku. Te wydarzenia będą najpewniej wpływać za zaufanie inwestorów w najbliższych miesiącach, osłabiając dynamikę całej gospodarki. Ozdrowieniu nie pomaga również niepewna sytuacja na rynku nieruchomości, gdzie ceny spadły o 4.9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, oraz prawdopodobieństwo podwyżki głównej stopy procentowej w Stanach w najbliższych miesiącach, spodziewamy się stabilnego poziomu CNY w stosunku do dolara w dalszej części tego roku oraz w pierwszej połowie 2016 (na poziomie 6.40). Niemniej jednak, europejski program skupu aktywów najpewniej umocni juana wobec euro.

Pobierz naszą prognozę walutową i dowiedz się jak będzie się kształtował kurs juana wobec USD, EUR i PLN.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.