Rynek finansowy w Polsce obserwuje FED. Poza tym względny spokój na PLN

Enrique Díaz-Álvarez03/Sie/2015Analizy walutowe

Minął spokojny tydzień w gospodarce polskiej, więc rynek walutowy obserwował głównie sytuację międzynarodową. W zeszłym tygodniu rynki walutowe, także polski, były skupione na sygnałach płynących zza oceanu i oczekiwanych podwyżkach stóp procentowych przez Rezerwy Federalnej w USA a także z Banku Anglii w Wielkiej Brytanii. Komentarze z zeszłotygodniowego spotkania Komitetu Otwartego Rynku wskazują, że USA są gotowe na podwyżkę stóp we wrześniu. Tymczasem silne wskaźniki wzrostu w Wielkiej Brytanii motywują Bank Anglii do podwyżki stóp procentowych na początku przyszłego roku.

Brak istotnych wydarzeń w polskiej gospodarce oznaczał, że zmienność na polskim rynku walutowym była uwarunkowana wydarzeniami z zagranicy. Złoty osłabił się na początku tygodnia wobec większości głównych walut, ale w dalszej części tygodnia ten trend się odwrócił. Na koniec tygodnia polski pieniądz pozostawał na stabilnym poziomie wobec EUR: między 4,14 a 4,15. Zauważalne osłabienie PLN odbyło się natomiast w stosunku do USD i GBP, co jest spowodowane presją na podwyżki stóp procentowych w USA i Wielkiej Brytanii.

Z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) napłynęły bardziej optymistyczne wieści dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce. Według wstępnych szacunków, w drugim kwartale 2015 gospodarka może wzrosnąć o 3,8% rok do roku. Oczekuje się, że konsumpcja wzrosła o 3,5%, podczas gdy inwestycje przyspieszyły około pięć procent. W pierwszym kwartale 2015 gospodarka wzrosła o 3,6%.

W piątek mieliśmy również okazje poznać najnowsze oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych. Lipcowe oczekiwania polskich gospodarstw domowych dotyczące średniej inflacji w ciągu najbliższego roku pozostały stabilne na poziomie 0,2% w ujęciu rocznym. NBP potwierdził również osiągnięty do czerwca poziom o wartości 0,2%.

Podsumowując, ostatni tydzień był dość spokojny ze względu na okres wakacyjny. W poniedziałek będziemy mieli ogłoszenie najnowszego odczytu obrotów bieżących za maj oraz podaży pieniądza z Narodowego Banku Polskiego, które to dane mogą spowodować umiarkowane wahania na złotym. Centralnym punktem tygodnia będzie jednak czwartek, kiedy opublikowane zostaną najnowsze dane dotyczące bezrobocia za czerwiec.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.