W jakiej kondycji jest złoty?

Enrique Díaz-Álvarez09/Lip/2015Analizy walutowe

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy polski złoty (PLN) był w dość słabej kondycji, którą powodowały nierówne wyniki gospodarcze Polski. Przez ostatni rok waluta znacznie straciła na wartości względem zarówno dolara amerykańskiego, jak i funta szterlinga. Było to efektem spekulacji dotyczących podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w USA i Bank Anglii w Wielkiej Brytanii. Styczniowa rezygnacja Szwajcarskiego Banku Narodowego z utrzymywania sztywnego kursu CHF względem euro spowodowała spadek kursu złotego względem franka szwajcarskiego, a w ostatnich kilku miesiącach waluta straciła na wartości również względem korony duńskiej (DKK) i rosyjskiego rubla (RUB). Jednak fatalna sytuacja gospodarcza w strefie euro oraz poluzowanie polityki pieniężnej na dużą skalę przez Europejski Bank Centralny spowodowały, że kurs złotego względem euro jest teraz nieco wyższy niż we wcześniejszym okresie 2015 r.

Ten ogólny trend osłabiania się złotego jest powodowany przez zróżnicowane perspektywy gospodarcze w Polsce. W marcu Narodowy Bank Polski (NBP) obniżył stopy procentowe o 50 punktów bazowych do rekordowo niskiego poziomu 1,5%. Stopy utrzymywane są od 4 miesięcy na najniższym jak dotąd poziomie, a polityka monetarna nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości. Według decydentów prawdopodobnie nie stanie się to przed końcem 2016 roku.

Decyzja o wdrożeniu ekspansywnej polityki pieniężnej została podjęta głównie z powodu niedawnego gwałtownego spadku inflacji. Stopa inflacji zasadniczej pozostaje głęboko na minusie (-1,1%), a ceny konsumpcyjne spadają już od ostatnich dziesięciu miesięcy (wykres 1). Deflacja będzie utrzymywać się w najbliższych miesiącach ze względu na brak presji cenowej. Jednakże ponownie rozpoczyna się trend wzrostowy cen, które są na drodze do normalizacji i najwidoczniej odbiły się od dna po spadku do rekordowo niskiego poziomu -1,6 w lutym.

Wykres 1: Stopa inflacji w Polsce (2014-2015), źródło: Bloomberg Data, 08.07.2015

stopa inflacji w polsce

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce pozostaje z kolei niezwykle wysokie, znacznie dystansując wzrost w innych krajach strefy euro. Wzrost realnego PKB przyspieszył w pierwszym kwartale bieżącego roku do poziomu 3,6% na skutek zwiększenia poziomu krajowych konsumpcji i inwestycji. Częściowo przyczyniła się do tego również poprawa sytuacji na rynku pracy, w tym najniższy od 5 lat poziom bezrobocia.

Przeczytaj całość analizy rynkowej

All fields marked * are required

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.