Czy to już koniec deflacji w Polsce? Ceny spadają w słabszym tempie

Jakub Makurat20/Maj/2015Wiadomości

Po raz pierwszy od początku lat osiemdziesiątych, w lipcu zeszłego roku inflacja znalazła się na ujemnym poziomie, a polska gospodarka wpadła w deflacyjną spiralę. Ten negatywny trend trwał 10 miesięcy: w międzyczasie poziom wzrostu cen spadł o 1.6%, głównie za przyczyną rekordowo niskich cen ropy naftowej oraz spadku cen żywności.

Kwietniowe dane statystyczne wskazują na to, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który najlepiej oddaje miarę inflacji, osłabł drugi miesiąc z rzędu i kształtuje się na poziome -1.1%. W praktyce oznacza to, że ceny wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0.4%. Jest to lepszy wynik niż spodziewało się wielu analityków, gdyż wskazuje on na stopniową poprawę tego towarzyszącego nam od dziesięciu miesięcy trendu.

Powodem deflacji są z pewnością spore zbiory żniw, a także embargo nałożone na Rosję względem polskich produktów żywnościowych. Nadwyżka tych towarów spowodowała wzrost podaży i tym samym spadek cen. Dodatkowo, tani import ropy naftowej stworzył jeszcze większy nacisk na i tak już spadające ceny.

W najbliższych miesiącach powinniśmy doświadczyć jeszcze większej poprawy poziomu inflacji jako że ceny na światowym rynku ropy naftowej zaczynają się stabilizować. Oznacza to, że również w Polsce nastąpi wzrost cen energii. Ponadto, ceny żywności także stopniowo się normują, co skutkuje najwyższym poziomem inflacji zaobserwowanym w Polsce od czterech miesięcy.

Poziom inflacji w Polsce 2014-2015 (źródło: Bloomberg)

Poland Inflation

Zanikającej deflacji pomaga także Narodowy Bank Polski, który obniżył główną stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu 1.5% w marcu tego roku.

Kiedy więc możemy oczekiwać powrotu do poziomu zdrowego dla gospodarki? Według wymienionych powyżej danych GUS inflacja wzrasta na stałym poziomie i najprawdopodobniej osiągnie dodatni poziom pod koniec roku. Jednak spodziewamy się, iż jej docelowy poziom 1.5% – 3.5% zostanie osiągnięty dopiero na początku przyszłego roku. Obserwujemy także, iż NBP nie skłania się do zmian w zakresie polityki monetarnej – Marek Belka już podczas poprzednich posiedzeń RPP zasygnalizował, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w 2015 roku.

Drukuj

Autor: Jakub Makurat

Dyrektor Generalny Ebury Polska. Zaangażowany w rozwój handlu zagranicznego w firmach sektora MSP w Polsce. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami w celu ułatwienia im dostępu do efektywnych rozliczeń i skutecznych metod zarządzania ryzykiem finansowym.