Cotygodniowa analiza walutowa: Złoty słabnie, euro zyskuje wobec głównych walut

Enrique Díaz-Álvarez04/Maj/2015Analizy walutowe

Prawdopodobne przedłużenie okresu niskich stóp procentowych spowodowało w zeszłym tygodniu spadek złotego wobec euro.

Rynki światowe: Nawet najbardziej pesymistyczne prognozy nie przewidywały tak niskiego wzrostu gospodarczego w USA. W Wielkiej Brytanii najnowsze dane również wskazują na spowolnienie, natomiast strefa euro odnotowuje pierwszy od czterech miesięcy dodatni poziom inflacji.

PLN

Spore wzmocnienie europejskiej waluty zakończyło w zeszłym tygodniu aprecjację złotego – pod koniec tygodnia PLN osłabł względem euro, ale zyskał wobec dolara. Jerzy Hausner, członek Rady Polityki Pieniężnej, dał do zrozumienia iż niska stopa procentowa, obecnie wynosząca 1.5%, najprawdopodobniej pozostanie niezmieniona przez dłuższy okres czasu. RPP wcześniej obniżyło jej poziom ze względu na spadające ceny w handlu detalicznym. Hausner stwierdził także, że wzrost gospodarczy może przyśpieszyć bardziej niż początkowo zakładano, dowodem czego jest spadek inflacji do docelowego poziomu 1.5% – 3.5% wyznaczonego przez NBP. Optymistyczne dane z rynku pracy zdają się potwierdzać tę tezę.

Debata na temat silnego złotego zdominowała większość dyskusji ekonomistów w zeszłym tygodniu. RPP po raz kolejny podkreśliła, iż sześcioprocentowy wzrost rodzimego pieniądza wobec euro nie jest powodem do zaniepokojenia. Polski rząd kontynuuje natomiast przysłowiowe ‘zaciskanie pasa’ finansów publicznych. Ma to na celu ograniczenie deficytu budżetowego do jedynie 1.2% względem PKB do 2018 roku. Przewidywany wzrost gospodarczy oraz cięcia wydatków publicznych będą zapewne napędzać obniżkę deficytu, który w zeszłym roku odnotował najniższy od siedmiu lat poziom 3.2% w stosunku do PKB.

W optymistyczną prognozę gospodarczą Polski wierzy również Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który ocenił wzrost na bieżący rok na poziomie 3.5% oraz przewiduje rozwój polskiej gospodarki na poziomie 3.8% w 2016. Jest to wynik godny pozazdroszczenia w wielu innych krajach Unii, w szczególności biorąc pod uwagę prognozę wzrostu dla strefy euro, którą MFW oszacowało na 1.5% w 2015 roku.

EUR

Zeszłotygodniowa sesja euro przebiegała raczej zaskakująco – euro niespodziewanie wzmocniło swoją pozycję wobec głównych walut oraz PLN. Nagłówki europejskich gazet skupiły się na kwietniowym poziomie inflacji w strefie euro, który wskazuje na to, że po raz pierwszy od czterech miesięcy inflacja wzrasta. Europejski Bank Centralny stwierdził, iż następuje ‘ozdrowienie’ celów inflacyjnych i docelowy poziom 2% jest możliwy do osiągnięcia w najbliższym czasie.

USD

W cieniu słabszego od oczekiwań odczytu amerykańskiego PKB, dolar zakończył kwiecień spadkiem wobec euro. Amerykańska gospodarka odnotowała dużo słabszy niż się spodziewano wzrost na poziomie 0.2% w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Bank Rezerwy Federalnej podał bardzo niewiele wiadomości w swoim kwietniowym wystąpieniu. Potwierdził jedynie mocne osłabienie gospodarcze w ostatnich miesiącach, wyrażając nadzieję, iż jest to powodowane czynnikami okresowymi i pogodowymi.

Podobnie jak w marcu, urzędnicy Rezerwy Federalnej wyrazili opinię, iż przyszłe tempo wzrostu gospodarczego będzie zależne głównie od poziomu inflacji oraz warunków na rynku pracy. Biorąc pod uwagę, iż w ostatnim czasie inflacja w USA zdaje się utrzymywać na stałym poziomie, oraz że spodziewamy się poprawy na amerykańskim rynku pracy po okresie zimowym, w czerwcu amerykańska gospodarka najprawdopodobniej odnotuje wzmocnienie – jest to jednak w dużym stopniu zależne od raportu o stanie zatrudnienia, który będzie opublikowany pod koniec tego tygodnia.

 

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.