Prognoza walutowa gospodarek wschodzących Europy środkowo-wschodniej

Enrique Díaz-Álvarez23/Kwi/2015Analizy walutowe

Głównym tematem analiz na rynkach walutowych jest stała aprecjacja dolara. Pozytywne dane napływające ze Stanów Zjednoczonych, a także sygnały pochodzące z Rezerwy Federalnej USA, zgodnie z naszymi oczekiwaniami zwiększają możliwość wzrostu stóp procentowych w czerwcu. Dolar przewyższył nasze oczekiwania w stosunku do kursu walut krajów rozwijających się.

Uważamy, że w kolejnych miesiącach amerykański pieniądz nadal będzie utrzymywał swoją mocną pozycję, szczególnie w krajach gdzie gospodarka jest w dużym stopniu zależna od eksportu produktów do strefy euro.

Czynnikiem znacznie wpływającym na kondycję wielu walut w bieżącym roku jest spadek cen surowców energetycznych, który wpłynął z kolei na spadek cen importu – a to w konsekwencji pomogło w utrzymaniu nadwyżki na rachunkach bieżących wielu gospodarek wschodzących.

Warto podkreślić trzy główne punkty:

  • Pomimo tego, że waluty takie jak BRL, TRY czy ZAR gwałtownie osłabły względem dolara, to nadal pozostały bez zmian względem euro. Tak więc doświadczamy na rynku walutowym raczej korekty kursu amerykańskiego dolara, niż kryzysu walut gospodarek wschodzących.
  • Waluty azjatyckie radzą sobie bardzo dobrze na rynku walutowym, utrzymując silne kursy wobec dolara oraz wzmacniając się względem euro. To kolejny dowód na to, że rynek finansowy doświadcza swego rodzaju ‘przeceny’ niektórych walut względem dolara.
  • Spadek cen ropy naftowej podzielił rynki rozwijające się na tych którzy zyskali (kraje importujące paliwo, takie jak RPA czy Indie) oraz tych, którzy tracą (eksporterzy paliwa, np. Rosja i Nigeria). Ebury zwraca szczególną uwagę na ten podział w swoich prognozach walutowych.

Pobierz prognozę walutową wybranych walut gospodarek Europy środkowo-wschodniej

All fields marked * are required

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.