Cotygodniowa prognoza walutowa: Kolejne rekordowe wzmocnienie złotówki względem euro

Enrique Díaz-Álvarez13/Kwi/2015Analizy walutowe

Pozytywne dane o wzrastającym popycie oraz komentarze ministra Szczurka o sile polskiej złotówki spowodowały w zeszłym tygodniu niewidziany od ponad trzech i pół roku rekordowy wzrost polskiego pieniądza.

Rynki światowe: Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych pozostaje podzielona na temat kolejnego wzrostu stóp procentowych, Grecja musi się zmierzyć z następnym terminem dotyczącym przedstawienia reform, natomiast w Wielkiej Brytanii nagłówki gazet skupione są przede wszystkim na zbliżających się wyborach parlamentarnych.

PLN

Komentarz Ministra Finansów Matusza Szczurka, iż mocny złoty nie wpłynie negatywnie na wzrost polskiej gospodarki, zaskutkował kolejnym rekordowym wzmocnieniem PLN wobec EUR. Pomimo tego, że silny złoty szkodzi dochodom przedsiębiorców eksportujących za granicę, minister Szczurek jest zdania, że to inwestycje oraz prywatna konsumpcja stoją za silną pozycją złotówki i nie przedstawiają one realnego zagrożenia dla polskiej gospodarki. Ryzyko związane z rosnącą w siłę złotówką jest zatem małe, pomimo przecenienia polskiego pieniądza względem euro. Eksporterom pomoże natomiast odnotowywane ożywienie gospodarek strefy euro, gdzie wysyłana jest ponad połowa polskiego eksportu.

Kolejną dobrą wiadmością jest rosnący popyt handlu detalicznego, który wzrasta od pięciu miesięcy. Chociaż sprzedaż rośnie na niewielkim poziomie  0.1% miesięcznie, to jest to ponad ośmioprocentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku. Umacnia to  pozycję Polski w Europie pod względem handlu detalicznego – nasza gospodarka zajmuje trzecie miejsce (po Luksemburgu i Słowacji).

W tym tygodniu rynek walutowy będzie pod dużym wpływem informacji na temat marcowego poziomu bezrobocia oraz inflacji, a także środowej decyzji NBP w kwestii stóp procentowych. Podczas ostatniego spotkania bank centralny obciął stopy procentowe do 1.5% w celu uniknięcia przeciągającej się w czasie deflacji. Najprawdopodobniej ten poziom pozostanie niezmieniony, jednak rynkom obawiającym się silnego złotego może pomóc komentarz NBP zapewniający o niskim ryzyku związanym z jego wpływem na gospodarkę.

EUR

Zeszły tydzień przyniósł zróżnicowane informacje na temat ożywienia gospodarek strefy euro. Sprzedaż detaliczna znacząco wzrosła – pomimo tego, iż w lutym odnotowała niewielki spadek, to jest już o 5.5% wyższa niż pod koniec ostatniego kwartału 2014. Produkcja przemysłowa doświadczyła łagodnego spadku, spowodowanego głównie jej niższym poziomem w Niemczech. Biorąc pod uwagę te dane, spodziewamy się niewielkiego przyspieszenia wzrostu  w strefie euro, do 2% w pierwszym kwartale 2015. W przyszłym tygodniu nasza uwaga będzie zwrócona na EBC i komentarz prezydenta Draghi na temat stanu gospodarki w Unii. Środowa konferencja najprawdopodobniej przebiegnie bez większych niespodzianek i jeśli nie wpłynie na sytuację rynkową, to sytuacja euro nadal będzie zależna głównie od wiadomości na temat polityki pieniężnej w USA.

USD

Marcowy raport na temat płac potwierdził, że słaby wzrost gospodarczy odnotowany ostatnio w USA miał również wpływ na amerykański rynek pracy. Rynek amerykański tworzy prawie o połowę mniej miejsc pracy w porównaniu z ostatnim półroczem. Pytanie zatem, czy przyczyną tego spadku jest surowa zima panująca w większości kraju czy jest to raczej sygnał, iż amerykańska gospodarka doświadcza trwałego spowolnienia gospodarczego.

Według Ebury, jak również Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (instytucji podobnej w swoim działaniu do polskiej Rady Polityki Pieniężnej), spowolnienie w USA spowodowane jest głównie długą zimą, tak jak w przypadku 2014 roku. Raport JOLTS, analizujący nowe miejsca pracy i nie biorący pod uwagę czynników pogodowych, wykazał stały wzrost w lutym, a więc również potwierdza naszą optymistyczną prognozę.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.